อาชีวอนามัย/เวชศาสตร์

อาชีวอนามัย คือการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนทำงานหรือการประกอบอาชีพ ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม

อาชีวเวชศาสตร์ คือศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือสุขภาพของคนทำงาน ดำเนินการโดยแพทย์ และทีมงานทางการแพทย์

หลักการเบื้องต้น ก็คือ เมื่อบุคคลเริ่มทำงาน ก็จะมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในที่ทำงาน และสัมผัสมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

ภูมิรังสี เราพร้อมที่จะก้าวสู่การให้บริการทางอาชีวเวชศาสตร์อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ จากความพร้อมของบุคคลากรและเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ที่ให้บริการมามากกว่า 10 ปี
โดยจากการต่อยอดการให้บริการครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อเกิดประโยชน์ต่อบุคคลากรในภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการทุกระดับชั้น

คลินิกพิเศษอาชีวเวชศาสตร์ มีทุกวันอังคาร เวลา 12:30 -16:30 น.  โทรสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ 1800-340-340 (โทรฟรีจากโทรศัพท์พื้นฐาน) หรือ 034-357-770, 034-212-619  (จากโทรศัพท์มือถือ)

ส่วนบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ ของภูมิรังสี

1. แพทย์ผู้ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้คำปรึกษา วางแผน ตรวจ และวินิจฉัย

2. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

3. การตรวจสมรรถภาพปอด  (Spirometry)

4. การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น  (Occupational Vision)

Visitors: 2,123